Ďakujeme za rezerváciu

S potešením Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o rezerváciu bola prijatá.

Bližšie informácie vám budú zaslané v e-maili. Prosím, skontrolujte si aj priečinky Nevyžiadané/Reklamy/Spam.